Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2018 - 2024
1 Projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tychach przy al. Bielskiej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Czułów"
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Family"
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Mąkołowiec"
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Suble-Glinka"
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2020 r.
8 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Bielskiej
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
Powrót