Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie uchylenia uchwały nr 0150/XLVIII/903/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny".
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMałolepszy Małgorzata
    Powrót