Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/659/2001 z dnia 28.06.2001r w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy
Treść projektu Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/659/2001 z dnia 28.06.2001r w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
    Powrót