Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/858/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wysokośco poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMałolepszy Małgorzata
    Powrót