Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIX/869/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Oświęcimskiej
7 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
8 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
9 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Katowickiej
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia skweru imieniem „Powstańców Śląskich” przy ul. Katowickiej przylegającego do pomnika ku czci poległych Powstańców Śląskich
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie sygnatura akt. IV SA/GI 185/10
Powrót