Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.2010. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
5 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/168/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta (z późn. zm.)
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skarg …………………………… na działalność Prezydenta Miasta Tychy
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Ogrodnik”.
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „R-2”.
10 WZORCOWY PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku dotyczący Statutów Osiedli
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
13 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opinii Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
14 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
Powrót