Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2010r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Tychy ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Tychy
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01. 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń a Miastem Tychy
6 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XXXVI/822/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 r.
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/840/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.
8 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVII/606/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ Liczna Rodzina”
Powrót