Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt Uchwały w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Adriany Malcharek-Skergeth
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/115/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r.w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2010
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXXII/698/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „ABC” z późn. zm.
Powrót