Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wilkowyje”.
2 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
3 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków”.
4 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”.
5 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprocany”.
6 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprotka”.
7 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Teresa”.
8 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wartogłowiec”.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 0150/XXX/669/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Zespole Szkół nr6.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań.
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku.
Powrót