Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Tychach
2 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego uchylająca uchwałę Nr 0150/XXVI/575/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy
3 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/XXII/476/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącej określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach
4 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/XXII/475/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącej określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Stare Centrum”
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczący zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r. (z późn. zm.)
Powrót