Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
2 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wstąpienia Pana Michała Rozkosznego w miejsce Pana Grzegorza Wencepla w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. (z późn. zm.)
4 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXIII/511/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. dotyczącej wyboru Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej (z późn. zm.)
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/697/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
Powrót