Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009r.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.10.2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej Józefa Dedę na pomniku ku czci poległych Powstańców Śląskich w Tychach Czułowie.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIII/496/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla "ABC".
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Cielmice".
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/168/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta.
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach.
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy.
Powrót