Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Wolności 1.
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Pałacykiem Browarnianym położonej przy ulicy Katowickiej 2.
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przystąpienia miasta Tychy do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy al. Bielskiej 100
Powrót