Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”
2 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
4 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty
5 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
6 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy al. Bielskiej 100
7 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
8 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10
9 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2007 rok
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22.02.2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z - 1”
12 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących zarządzenia w dniu 11 marca 2007 r. wyborów do Rad Osiedli: Teresa, Weronika, Stare Tychy, "Z", Urszula, Karolina, Honorata, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele
Powrót