Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2006 - 2010
1 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Teresa
2 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Urszula
3 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wartogłowiec
4 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Weronika
5 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wilkowyje
6 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla "Z"
7 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków
8 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków - Suble
9 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wstąpienia Pana Zygmunta Marczuka w miejsce Pani Elżbiety Kani w związku z wygaśnięciem mandatu radnej
10 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Zamasza w miejsce Pana Andrzeja Dziuby w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
11 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006r. dotyczącej zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
12 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
13 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.
14 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
15 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”
16 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”
17 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Stępień na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
18 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2007 do dnia 29 lutego 2008 roku
19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy.
20 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Cielmice
21 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Czułów
22 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla F-6
23 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Honorata
24 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele
25 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Karolina
26 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Magdalena
27 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ogrodnik
28 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprocany
29 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprotka
30 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Tychy
Powrót