Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gm
Treść projektu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gminy Tychy, do których nie stosuje się przeisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęNycz Ewa
    Powrót