Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Treść projektu

Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOporek Izabela
Osoba wprowadzająca informacjęKwaśniewicz Anna
Data wytworzenia informacji2013-06-06
  1. 2013-06-06 15:29:24 Kwaśniewicz Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót