Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Uchwała w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych ze względów losowych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFryzeł Aldona
    Powrót