Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść projektu uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
    Powrót