Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2013-03-11
  1. 2013-03-11 10:09:28 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-03-11 10:09:19 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót