Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2013-03-11
  1. 2013-03-11 10:06:52 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-03-11 10:06:19 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-03-11 10:05:40 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2013-03-11 10:05:18 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  5. 2013-03-11 10:04:02 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  6. 2013-03-11 10:02:44 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  7. 2013-03-11 09:57:11 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  8. 2013-03-11 09:56:24 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót