Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2013-03-11
  1. 2013-03-11 09:53:22 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-03-11 09:51:57 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót