Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miasta Tychy (autopoprawka)
Treść projektu

projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miasta Tychy (autopoprawka)

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrudka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2013-01-31
  1. 2013-01-31 08:21:06 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-01-31 08:20:52 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót