Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2012-12-07
  1. 2012-12-07 12:12:40 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-12-07 12:11:36 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót