Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2012-12-07
  1. 2012-12-07 12:09:02 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót