Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść projektu

W załączniku

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2012-12-04
  1. 2012-12-04 08:22:33 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-12-04 08:20:53 Piotrowska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-12-04 08:18:06 Piotrowska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót