Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy ul. Narcyzów 24 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęMajdiuk Wojciech
    Powrót