Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXI/434/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis”.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót