Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 roku dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót