Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2002 - 2006
Tytuł Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy
Treść projektu Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Tychy a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGłód Olimpia
    Powrót