Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/421/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGucwa Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2012-10-19
  1. 2012-10-19 12:09:39 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-10-19 12:04:41 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót