Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Katowickiej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Spacerowej
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasiowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowerj położonej w Tychach przy ul. Borowej
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasiowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowerj położonej w Tychach przy ul.Ziębiej
5 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2018r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.04.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2017r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
Powrót