Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.04.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
6 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.04.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.
Powrót