Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wiązowej
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia działek nr 2761/16, 2757/28, 2759/31 na rzecz Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanie)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy ul. Edukacji w Tychach
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
8 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „SAD”
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach w zakresie nadzoru Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach nad polityką (...)
Powrót