Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Nałkowskiej oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/456/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16.02.2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ojca Bocheńskiego 7
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16.02.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
7 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 16.02.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy
11 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16.02.2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 6
Powrót