Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą z dnia 28 kwietnia 2016 r.
4 Projekt Uchwaly Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą z dnia 29 września 2016
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 2657/1 położonej przy ul. Lawendowej w Tychach
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
8 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/579/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2017 r.
Powrót