Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w dnia 25 sierpnia 2016 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.08.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2017
8 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Stefana Batorego 63.
9 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi AUTOPOPRAWKA
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
Powrót