Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014-2016
2 Projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Miłej
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 5389/64, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Oświadczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz na pracowników Organu
Powrót