Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
2 Projekt uchwały z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 127 626 zł Ośrodkowi Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ MENS SANA Sp. z o.o.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2016r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
4 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
5 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Tychy na 2016r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków
6 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM w Tychach
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Powrót