Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Anna"
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"
3 Projekt uchwału Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Stare Tychy"
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2015 r.
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
10 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 102
11 Projekt Uchawały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020
12 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wisławy Szymborskiej
13 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej 37
14 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej 45
15 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cienistej 21
16 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
17 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
18 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
19 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 25 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Młodzieżowej
Powrót