Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej 3
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cyganerii 29
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ciasnej 4
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czechowa 7
5 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Fitelberga 13
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cienistej 5
7 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Budowlanych 26
8 Projekt Uchwały w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach, na terenie Parku Miejskiego przy Urzedzie Miasta
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Katowickiej
14 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziałów w lokalach powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokale użytkowe
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015r. w sprawie zmiany uchwały ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015r. z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
16 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
17 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.04.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
18 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietni a2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 r.
Powrót