Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015r. w spr. zmiany uchwały XXVI/569/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2013 w spr. zaciągn. kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w BOŚ S.A. na real. zad. "Mediateka XXI w. w Tychach..."
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego
5 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
6 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 w w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2016
8 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania
9 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji 68
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej 80
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej 80
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Elfów 3
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego 70
15 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Budowlanych 10
16 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej 20
Powrót