Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 16
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 24
3 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Elfów 19
4 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czystej 19
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej 18
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 76
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości 52
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej 15
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy Pl. Św Anny 5
10 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
13 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 69/B
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 5807/89 i 5808/89 na rzecz Rzymsko- Katolickiej Parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny
Powrót