Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Stefana Batorego 27
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziału w lokalu powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokal użytkowy
3 Projket uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
4 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej
5 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej
6 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
7 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
Powrót