Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej 36
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej 14
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Budowlanych 54
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy 7
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 8
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu uzytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych
7 projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu uzytkowego położonego w Tychach przy ul. Wojska Polskiego
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/945/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Zofii Nałkowskiej.
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie "Zmiany Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach"
13 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (...)
16 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2015 roku
17 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
18 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych
Powrót