Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
2 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
3 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2014r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015r. z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
7 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków publicznych NZOZ MENS SANA Sp. z o.o.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 r.
11 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
Powrót