Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Projekt aktu normatywnego
Kadencja 2010 - 2014
Tytuł Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść projektu

Według załącznika

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2012-09-21
  1. 2012-09-21 08:20:32 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-09-21 08:18:15 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-09-21 08:12:44 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  4. 2012-09-21 08:12:18 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót