Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Medycznej w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
2 Projekt uchwały w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
3 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
4 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
5 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Odzieżowego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
6 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy al. Bielskiej 100
7 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
8 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
9 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
10 Uchwała w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych ze względów losowych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.05.2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Powrót