Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Grota-Roweckiego.
2 uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Cielmickiej 45
3 uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLI/777/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r.
5 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 13 w Tychach przy ul. Ujejskiego 20
6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2006 rok
7 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
8 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Medycznej w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
9 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
10 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy Al. Bielskiej 100
11 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
12 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 26.01.2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.
13 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie bezprawnego działania wobec spółki „Hallo”
14 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego
15 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Prezydenta Miasta Tychy
16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzebnia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Powrót