Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/567/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 roku dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach.
2 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 roku dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach.
3 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały nr 337/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 15% udziałów w tworzonej spółce pod firmą Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach pracownikom MZUiM Tychy
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.09.2005r. w sprawie zmian budzetu miasta Tychy na 2005r.
5 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli „Magdalena” i „Urszula”
6 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
7 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
8 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXI/434/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis”.
9 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli „Magdalena” i „Urszula”
Powrót